20 juni 2016

Ceremonier i livet - en efterlängtad bok för religionsfria ceremonierÄntligen är den här! Sällan har väl en bok varit så efterlängtad i humanistkretsar som en ny bok om sekulära och religionsfria ceremonier. Alltsedan de sista exemplaren av Den svenska högtidsboken sålde slut för ungefär tio år sedan har det funnits en efterfrågan på en uppföljare. Turerna har varit många och vägen framåt var kantad av bekymmer och bakslag, men nu finns den äntligen här. Ingenting säger att inte den här boken kommer att bli en lika stor succé som föregångaren med sina mer än 50.000 sålda exemplar. Det här är en bok som inte blir inaktuell i första taget. Den kommer att leva vidare år efter år.

Den svenska högtidsboken utkom i januari 2000 i samband med de ändrade relationerna mellan staten och Svenska kyrkan. Projektet stöddes av Kulturdepartementet och ett samarbete mellan En bok för alla och Humanisterna. I redaktionen ingick den nyligen avlidne Göran Palm som huvudredaktör med Carl-Johan Kleberg och Marie Lundquist.

Boken Ceremonier i livet kommer att uppskattas av alla som vill skapa personligt utformade religionsfria ceremonier utan kyrkliga inslag. Boken ger i korta textav-snitt en historisk bakgrund till våra ceremonier och ger förslag till utformning av värdiga sekulära ceremonier med förslag till program, musikval och officiantens tal. Längre textavsnitt ger inspiration genom ett urval av välkända klassiska dikter och sångtexter med nytillkomna svenska och internationella diktverk.

Efterfrågan på personligt utformade ceremonier ökar i takt med att många människor lämnar trossamfunden. Men att lämna en kyrkotillhörighet betyder inte alls att intresset för ceremonier vid livets viktiga milstolpar skulle vara mindre. Behovet att utforma en ceremoni vid tillfällen som ett barns födelse eller en persons begravning är ofta lika stark. Däremot kan många ställas inför frågor om hur dessa ceremonier ska utformas och vad man får göra själv. 

Kortfattat kan man säga att det enda formella kravet när ett barn föds, är att anmäla barnets namn till Skatteverket senast tre månader efter födseln. Detta ska göras oavsett om man håller ett sekulärt barnvälkomnande eller låter döpa barnet i ett trossamfund. Ett dop i kyrkan är inte det tillfälle då barnet ges ett namn, utan är den religiösa ceremoni då barnet upptas i den religiösa gemenskapen. Vid vigsel är det formella kravet två alternativa vigselformulär enligt äktenskapsförordningen. En vigsel förrättas av en av länsstyrelsen förordnad vigselförrättare. Ingenting hindrar att man håller den formella vigseln inför en vigselförrättare och har en officiant för en högtidligare ceremoni. Vid begravning är det formella kraven för kremering och gravsättning reglerade i begravningslagen. Ceremonier vid vuxenblivande har inga regler. Boken beskriver ett förslag till Humanistiskt livssynsläger. Vid alla dessa ceremonier ger boken handledning för personligt utformade ceremonier.


Förlagets presentation av boken: ”Denna bok tar sitt avstamp i svenska seder och bruk. Det vill säga de som har varit förhärskande allt sedan kristendomen blev landets religion. Kristna symbolhandlingar tog över och satte sin prägel på de ceremonier och högtider som varit skäl till festliga sammankomster. Festligheter under kalenderåret hade framförallt knutit an till livet på landet och händelserna under skördeåret. Familj- och släktsammankomster handlade däremot om släkters förenande, nya familjemedlemmar viktiga arvtagare, eller avsked till avlidna. Alla viktiga händelser för samhällets fortbestånd.

Idag lever vi ett i sekulariserat samhälle. Kristna symbolhandlingar känns främmande för många med en sekulär livsåskådning. Men behovet att dela glädje och sorg med närstående har inte minskat kanske tvärtom. Denna bok tar sin utgångspunkt i detta behov och ger i korta textavsnitt bakgrund till våra ceremonier samt tipsar om hur man skapar en sekulär inramning. Störst utrymme ges de rätta orden i form av dikter och sångtexter. Den svenska diktskatten uppblandad med några internationella diktares verk.”

Ur förordet till Ceremonier i livet:
”En bok där allt finns samlat har länge varit önskad av såväl alla dem som önskar en sekulär inramning av sin ceremoni som dem som bistått vid ceremonierna, officianterna. Den idag sedan länge slutsålda Den svenska högtidsboken var en sådan bok. Den tillkom på initiativ av en tidigare ordförande i Humanisterna, Carl-Johan Kleberg, år 2000. Denna bok har betytt mycket för alla som sökt alternativ till kyrkliga ceremonier och banat väg för en ny bok, nu helt inriktad på ceremonier i livet, som också blivit bokens titel. Det är vår förhoppning att boken som nu föreligger ska fylla en både efterlängtad och underlättande funktion.”

Redaktörerna Anneli Noréus och Irene Rune tackar i efterordet framförallt den ceremonigrupp inom Humanisterna som under flera år deltagit med textutkast och dikturval: Anna Bergström, Agneta Blom, Carl-Johan Kleberg, Margareta Wiberg Roland, Noomi Liljefors och Urban Jansson.

Övriga förslagsställare har varit:
Ann-Marie Morberg, Barbro Rydén Brunk, Ellacarin Blind, Gunnar Hjert, Gunnar Lundh, Joakim Ströberg, Kaj Fölster, Kåge Klang, Lars Torstensson, Nils Assarsson, Stig Andersson, Svante Nevéus, Susanne Jacobsson och Yvonne Jandréus.

Ceremonier i livet
Barnvälkomnande - Vigsel -
Begravning - Vuxenblivande
Pris: 189 kr
Sidor: 288

Santérus Förlag
Birkagatan 23
113 39 STOCKHOLM
08-30 34 62
info@santerus.se
www.santerus.se

Ceremonier i livet finns på Adlibris och Bokus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar