16 december 2014

Bright 2-2011

Ur innehållet i Bright 2-2012:
Jessica Schedvin ny ordförande för Unga Humanister
Hot efter anmälan till Skolinspektionen
Luleå stift talar klartext om skolkyrkan
Prejudikatet som kan stoppa skolavslutningar i kyrkan
Rapport från en islamistisk konferens
Därför kallar jag mig inte ateist
Ateisten – exkluderad i samhällsdebatten
Vatikanbankens ljusskygga verksamhet
Finns Gud?
Språket – irrationalismens styrka och fall
Katolsk teologi
Alternativmedicinens illusoriska verkan
Religionskonflikt på BVC
Fasta avdelningar:
- Osignerat
- Litteratur
- Noterat & Kommenterat

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar