16 december 2014

Bright 3-2012

Ur innehållet:
Kommunism och nazism – med rötter i religionen
Nazism och kristendom
”Nyateism” är en konstruktion
Kritik av religion ska uppmuntras
Nyetablerat islamistparti höll möte i Köpenhamn
Fängslad för länk på Facebook
Böneutrop – Ceci n’est pas une annonce publique
Norska kommunpolitiker tvingar skolor fira gudstjänst
Innocence of muslims – i samma anda som Life of Brian
Riksdagsmotion om skolavslutningar i kyrkan
Kärleksbudskapet- religionernas gemensamma nämnare?
Kyrkan och staten: Skilsmässa med förhinder?
Lek ”Finn fem fel” på DN Debatt
Sveriges hemligaste gudstjänst
Gick din riksdagsman på gudstjänsten? Vi har listan!
Litteratur: Arthur Schopenhauer och Victor J Strenger
Kan vidskepelse bli vetenskap?
Vem representerar talmannen på kyrkomötet?
Medeltida fasoner och nutida opportunister
Fasta avdelningar:
- Osignerat
- Litteratur
- Noterat & Kommenterat

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar