16 december 2014

Varför en tidning som Bright?

Bright startade 2011 och är ett debattmagasin mot religion och vidskepelse med ideologiska hemvist inom skepticism- och humaniströrelsen.

Bright är ett helt igenom ideellt projekt där ingen är arvoderad. Tidningen görs av skribenter från bloggar, nätverk och föreningar som på olika sätt, och i vid bemärkelse, bildar opinion mot religion och vidskepelse.

Bright utnyttjar papperstidningens styrka för ett redaktionellt urval och en effektiv distribution av idéer och åsikter. Här ska läsaren hitta intressanta artiklar om ämnen som religion, skepticism, yttrandefrihet, och mänskliga rättigheter.

Bright driver en debatt som är för viktig för att få stanna i bloggvärlden, den måste nå ut till fler. När du köper Bright hjälper du oss att sprida debatten till mediaredaktioner, politiker och myndigheter.

Välkommen att kontakta oss om du vill medverka i tidningen: redaktion@brightmagasin.seBright skickas till politiker, myndigheter och medieredaktioner


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar