16 december 2014

Bright 4-2012

Ur innehållet:
Enkät: Rättegångsgudstjänster som fortsätter 2013
Kristdemokraternas anti-abortorganisation värvar småbarn
Bristande respekt för sekularism hot mot demokratin
Borgerlig vigsel i ekonomisk gråzon
Religiösa beröringsskräck, pastor Jansson och sjukhuskyrkan
Den vanhedrande begravningen
Omskärelse – religionsfrihet eller religiös märkning?
Ett herrans liv i den senaste skolkyrkodebatten
Kristendomen – den yttersta ofriheten
Vårt kulturarv
Religionens gränser i naturvetenskapen
Därför är Etzel Cardenas resultat inget bevis för telepati
Fasta avdelningar:
- (O)signerat: Förenade Humanister presenterar sig
- Litteratur
- Noterat & Kommenterat

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar